Tắt

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ DÂY ĐIỆN VÀ CÁC PHỤ KIỆN PHẾ LIỆU ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN TRUNG THẾ 15KV