Tắt

Văn phòng

Địa chỉ : 80 Yên Ninh, Văn Hải Tp.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Điện thoại : (+84) 0259.3875 439
Fax : (+84) 0259 3890 104
Email : damvuasalt@yahoo.com