Tắt

Chủ tịch tập đoàn cùng quan khách đến thăm Cty Đầm Vua

Giám đốc chụp hình kỉ niệm cùng mọi người

Chủ tịch tập đoàn MK-Group IGOR PANFILOV đến thăm và làm việc tại Cty TNHH Đầm Vua

Anh hùng vũ trụ PHẠM TUÂN và V.V GORBATKO đến thăm Cty TNHH Đầm Vua

Tổng Giám đốc Cty TNHH Đầm Vua và Chủ tịch tập đoàn MK-GROUP