Tắt

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY TNHH ĐẦM VUA 2016

Ngày 11/3/2016 Chủ tịch tập đoàn MK-GROUP ông IGOR PANPHILOP đến thăm và làm việc tại Cty TNHH Đầm Vua