Tắt

CÔNG TY TNHH ĐẦM VUA LÀM TỪ THIỆN

Ngày 19/06/2015 Ban Giám đốc công ty đã đến các xã Tri Hải và Thanh Hải thuộc huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận thăm hỏi, phát gạo và tiền cho các gia đình nghèo để góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của người dân.