Tắt

VN thiếu 300.000 tấn muối năm 2015

Tin từ Trung tâm thông tin thương mại và công nghiệp Bộ Công thương, dự báo nhu cầu sử dụng muối cho tiêu dùng và sản xuất nông - công nghiệp năm 2015 là 1,5 triệu tấn, trong khi tổng sản lượng muối hiện nay cả nước mới đạt xấp xỉ 1,2 triệu tấn. Phần thiếu hụt sẽ chủ yếu là loại muối công nghiệp.

Theo trung tâm này, sản xuất muối nguyên liệu là lĩnh vực sản xuất vật chất chịu ảnh hưởng của thời tiết, nên cũng mang tính thời vụ, do vậy Cục Chế biến - Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối (thuộc Bộ NN-PTNT) và cơ quan quản lý các cấp tại địa phương cần có cơ chế chỉ đạo sản xuất theo mùa vụ phù hợp với từng vùng; thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết khí hậu, hướng dẫn người dân làm đúng quy trình và có giải pháp giảm thiểu sự tác động bất lợi của thời tiết. Trung tâm này cũng khuyến cáo, sản xuất muối hiện nay của VN có chi phí cao, chất lượng không ổn định do sản xuất bằng phương pháp thủ công, cần phát triển sản xuất muối theo phương pháp hiện đại để tăng chất lượng hạt muối và cần chú trọng hơn nữa việc phát triển diện tích sản xuất muối công nghiệp, muối chất lượng cao, cung cấp cho các ngành công nghiệp và y tế.

                                                                                                                                     Hà Nguyễn