Tắt

Giá muối đã được cải thiện

Theo Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NNPTNT), trong năm 2013, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.189ha; trong đó diện tích muối sản xuất công nghiệp đạt 3.394ha.

Sản lượng muối đạt khoảng trên 1 triệu tấn, trong đó muối sản xuất công nghiệp đạt 277.000 tấn. Giá muối trong năm qua được đã có sự cải thiện và ổn định. Cụ thể: Miền Bắc từ 1.500 – 2.500 đồng/kg tăng 100 – 400 đồng/kg; Nam Trung Bộ: muối sản xuất thủ công từ 1.000 – 1.800 đồng/kg tăng 100 đồng/kg, muối sản xuất công nghiệp từ 1.000 – 1.200 đồng/kg; muối ở đồng bằng sông Cửu Long từ 1.000 – 1.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Nguyên nhân khiến giá muối được cải thiện là do trong năm qua lượng muối nhập về giảm rõ rệt sau một thời gian dài liên tiếp bị dư luận phản đối.