Tắt
Muối hạt dài ngày (muối công nghiệp)
Giá bán :

 Chi tiết sản phẩm

 

Kết tinh từ 50-60 ngày thu hoạch.

Thành phần hóa lý :

Tinh thể trắng, hình lập phương, không màu, không mùi,có vị mặn.

Thành phần hóa học:
-Có hàm lượng Nacl lớn hơn 96,5%
Hàm lượng Magie từ 0,1-0,15%
Hàm lượng Canxi từ 0,15-0,2%
Hàm lượng tạp chất không tan 0,10-0,15%
Độ ẩm 5%
Hàm lượng Sunphat 0,70%