Tắt
Muối sạch
Giá bán :

 Chi tiết sản phẩm

 

Sản phẩm kết tinh trên nền đá granit nhờ ánh mặt trời và hệ thống năng lượng mặt trời.

Nồng độ đưa vào 24°Be và nồng độ thu 28°Be.

Thời gian kết tinh là 15 ngày
Sản phẩm muối sau khi thu hoạch có độ hàm lượng NaCl đạt 98-99% .