Tắt
Thạch cao thô
Giá bán :

 Chi tiết sản phẩm

 

Là sản phẩm kết tinh phân đoạn trước khi kết tinh muối

Thạch cao kết tinh sau 20 năm mới thu hoạch.