Tắt
Nước ót
Giá bán :

 Chi tiết sản phẩm

 Là sản phẩm sau khi thu muối  có nồng độ 30-33ºBe. Trong công nghiệp sản xuất natri clorua (NaCl; thường gọi: muối ăn) từ nước biển, để gọi dung dịch còn lại sau khi tách NaCl ra khỏi nước biển đã được cô đặc hoặc phơi nắng.
Nước ót là nguyên liệu quý để điều chế các muối magie.